Zprávy

Testy psychologické homosexuality pro žadatele o azyl nejsou povoleny

Testy psychologické homosexuality pro žadatele o azyl nejsou povolenyWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nejintimnější otázky vedou pouze k nespolehlivým výsledkům
Žadatelé o azyl nesmějí být podrobeni psychologickému testu, který by určil jejich sexuální orientaci. Takový test znamená „nepřiměřený zásah do soukromého života žadatele o azyl“, rozhodl ve čtvrtek 25. ledna 2018, Evropský soudní dvůr (ESD) v Lucemburku (číslo spisu: C-473/16). Pokud jde o ekologizaci, ECJ poukázal na nízkou spolehlivost předchozích zkušebních postupů. To je nepřiměřené k velmi intimním otázkám, které jsou nezbytné.

Poté má Nigérie v Maďarsku dobré šance na azyl. Řekl, že čelí pronásledování kvůli své homosexualitě v Nigérii. Maďarské orgány hodnotily jeho prohlášení jako rozporuplná a důvěryhodná. Homologická orientace však nebyla psychologickou zprávou potvrzena. Úřady proto žádost o azyl zamítly.

Nigerijci žalovali. Maďarské soudy pak požádaly SDEU, do jaké míry jsou takové názory dokonce přípustné.

Lucemburští soudci nyní zdůraznili, že znalecké posudky lze samozřejmě použít k posouzení žádosti o azyl. Povaha a postup těchto zpráv by však neměly být v rozporu s Listinou základních práv EU. Musí být zachována zejména lidská důstojnost a právo na respektování soukromého a rodinného života.

Podle lucemburského rozsudku tedy přiměřenost zásahů znalců rovněž předpokládá, že znalecký posudek je „založen na dostatečně spolehlivých metodách“. Podle vyšetřování Komise EU a prohlášení vlád Nizozemska a Francie však psychologické testy k určení sexuální orientace dosud nebyly spolehlivé.

Tyto testy zároveň ovlivňují „nejintimnější oblasti života žadatele o azyl“. Existuje tedy „nesoulad“ mezi zásahem do soukromého života a cílem objasnění podle azylového práva. Testy jsou proto nepřiměřené a nejsou slučitelné s požadavky Charty základních práv EU, rozhodl ESD.

Skutečnost, že testy v Maďarsku vyžadují souhlas, to nemění. Žadatelé o azyl jsou pod značným tlakem, aby udělili svůj souhlas.

Lucemburští soudci jsou přesvědčeni, že takové testy nejsou nutné. Pokud má azylový orgán „kompetentní pracovníky“, může to také zkontrolovat prohlášení žadatele o azyl na základě jejich přesvědčivosti a věrohodnosti. mwo / fle

Informace autora a zdrojeVideo: Transgender Gender Identity Disorder Dysphoria, Gay, lesbian, Homosexual Psychiatrist in Hindi (Srpen 2022).